Hela utvecklingskedjan från kravspecifikation, arkitektur till utveckling, test och validering

Vi arbetar med såväl ny- som vidareutveckling av system. Vår breda branscherfarenhet tillsammans med en djup teknisk kompetens gör att våra uppdragsgivare får ett mycket bra utbyte.

”Ofta får vi ett helhetsansvar i projektgruppen och ansvarar för både planering och utförande”

Det gör att vi, utöver avtalad funktionalitet även kan säkerställa användbarhet, vidareutveckling och förvaltning. Kvalitet är att skapa ett systemstöd som på ett strukturerat och planerat sätt effektiviserar användarens affärs- och verksamhetsprocesser. För att leverera kvalitet och kostnadseffektivitet krävs ett flertal olika testmoment i kombination med att generera automatiserade återanvändbara lösningar.

Vi har lång erfarenhet av att leda, planera och strukturera testarbetet i projekt och att implementera strategier i verksamhetens processer.

Tjänster inom systemutveckling:

Generell systemutveckling
Kravställning
Arkitektur
Eftermarknadslösningar
Finance Solutions
Bokningssystem
Molnlösningar
PDF-generator
Konfiguratorer
PIM system (produktinformationshantering) – kontakta oss för demolänk