Systemutveckling

Många års erfarenhet skapar kompetens.

Systemutveckling handlar om att utifrån en kunds kravspecifikation genomgöra systemering, programmering, testning och driftsättning av ett system. Ljungs tar helhetsansvaret för er systemutveckling.

Systemutveckling

Ljungs erbjuder utveckling av kundanpassade systemlösningar som skräddarsys efter kundens specifika behov. Vi kan ta helhetsansvar för utvecklingsprocessen från planering till driftsättning.

Systemutveckling är en viktig del i vårt tjänsteutbud. Med många års erfarenhet från olika utvecklingsmiljöer och applikationer har vi byggt upp en omfattande kompetens framförallt inom:

  • Programmeringsspråken: .NET, PHP och Java
  • Databaserna: MSSQL, MySQL, ORACLE, MongoDB och PostgreSQL
  • Standarder: XML, JSON och SOAP
  • Affärssystem: Pyramid, Jeeves, Garp, Monitor, Navision, Mammut, Incit och Momentum

Våra tjänster inom Systemutvecklingsprocessen

Projektledning

Våra projektledare har bred erfarenhet från olika branscher, miljöer och utvecklingsmetoder och en säker förmåga att samordna och lotsa projekt från de första projektplanerna till implementerat system.

Förstudie, analys och kravspecifikation

I förstudien avgränsas bl.a. problemområdet så att fokus sätts på de delar som ger största effekt och nytta för företaget. Målet för systemet fastställs för de olika intressenterna. Kraven ställs samman i en kravspecifikation för det nya systemet.

Systemering, programmering och test

Med utgångspunkt från kravspecifikationen tas informationsflödesmodeller och funktioner fram som ska ligga till grund för programmeringen av systemet. Databaser, användargränssnitt mm utvecklas och det färdiga systemet testas dels i system- och programtest dels användartest och en slutlig acceptanstest.

implementering, utbildning och driftsättning

Innan systemet tas i drift utbildas användarna i handhavandet av systemet och en förvaltningsorganisation upprättas. Utbildnings- och driftdokumentation överlämnas till kunden.

drift support

Vi erbjuder drift och support av de system som utvecklats av Ljungs.

övriga tjänster
  • IT-strategi
  • Systemarkitektur
  • Integration

Vi berättar gärna mer för dig.
Lämna dina uppgifter så hör vi av oss till dig!

Vi har i över 50 år byggt varumärken med ett långsiktigt perspektiv där helheten har fått bestämma. Tillsammans skapar vi upplevelser och produkter som människor behöver. Välkommen till Ljungs.

Nyhetsbrev

* obligatoriska fält