Hur vi jobbar

Ingen slump att lösningen ser ut som den ser ut.

För att kunna skapa den lösning som passar era behov sätter vi oss in i ert affärsområde, era mål och hjälper er se ur användarnas perspektiv. Tillsammans tar vi fram en lösning som ska föra ert företag framgångsrikt framåt.

Hur vi jobbar

För oss handlar allt om att leverera värde. Minnesvärda upplevelser för användaren, ­affärsvärde åt våra kunder. Det kan vi inte göra utan dig. Därför skapar vi alltid tillsammans i en kunddriven process som utgår ifrån dina och dina användares behov.

Effektstyrning och effektkarta

Vi börjar med att sätta ihop en workshop där vi går igenom saker som företagets behov, målgrupp och hur projektet ska utformas. Vi arbetar här med effektkarta och effektstyrning. Det är en arbetsmetod som syftar till att styra mot uppsatta mål. Slutresultatet blir en tydlig effektkarta och funktionsbeskrivning, vilken blir vårt underlag för det fortsatta arbetet.

Grafisk formgivning

Vi tar fram skisser på projektet. Värt att tänka på är att formgivning på webben handlar om mycket mer än estetik. Det handlar lika mycket om visuell som användarvänlig och funktionell design, som ska fungera i olika miljöer så som datorer och mobila enheter.

utveckling systemarkitektur

Utifrån den framtagna funktionsbeskrivningen tar vi fram arkitektur för hur funktioner ska implementeras på bästa sätt. Dessutom utvecklar vi arkitekturen för att vara framtidssäker och skalbar.

implementering av skisser

När designen är klar gör vi en så kallad markup, vilket innebär att vi implementerar de designade skisserna och börjar att koda.

programmering

Vi konfigurerar och utvecklar sedan all funktionalitet helt dynamiskt för att enkelt kunna uppdatera er webblösning i framtiden.

testning och optimering

När vi gjort klart projektet testar vi all funktionalitet samt gränssnitt. Vi följer de standarder som finns, såsom riktlinjer från Microsoft, W3C, Google och andra standardiseringar som finns på marknaden.

leverans och vidareutveckling

Vid överlämning går projektet från en produktionsfas till en förvaltnings- och vidareutvecklingsfas. Ditt företag får då en supportansvarig som ansvarar för att hjälpa dig med eventuella frågor. Vid större projekt jobbar en av våra projektledare dedikerat med kontinuerliga avstämningar och uppföljningar.


Vi berättar gärna mer för dig.
Lämna dina uppgifter så hör vi av oss till dig!

Vi har i över 50 år byggt varumärken med ett långsiktigt perspektiv där helheten har fått bestämma. Tillsammans skapar vi upplevelser och produkter som människor behöver. Välkommen till Ljungs.

Nyhetsbrev

* obligatoriska fält